OTRYSKÁVÁNÍ

Abrazivní otryskávání se provádí jako předúprava povrchu kovů a ocelových konstrukcí před aplikací vlastního nátěrového systému. Je posuzován jak stupeň čistoty otryskaného povrchu, tak i jeho drsnost, která je důležitá pro vytvoření kotevního profilu pro dobré přilnutí povlaku ochranného nátěru. Tryskání se provádí ostrohranným abrazivním tryskacím médiem - v našem případě na stálých pracovištích (tryskacích halách ) litinovou nebo ocelovou drtí s možností recyklace. Na mobilních pracovištích (při takzvaném volném tryskání) je jako tryskací médium použit křemičitý písek, popřípadě speciální elektrárenská struska - Dirk.

Veškeré práce jsou prováděny dle
ISO 8501-1/88

Tryskání a nástřiky provádíme v tryskací a lakovací hale o rozměrech 15x6x6m se sídlem ve Starém Městě u Uh. Hradiště a také na pracovišti povrch.ochran v Zahnašovicích u Holešova.

Firma C.a.P.P. Vám nabízí také dokonalé otryskání
(očištění) stavebních materiálů,stávajících staveb,sil,historických budov,škol,církevních památek.
Příprava povrchu dle normy ČSN ISO 8501-1/88 plus osvědčení o jakosti.
Tyto práce provádíme mobilním způsobem přímo u zákazníka,kdekoli v ČR.

Zvýšení životnosti až o 400%,
lépe už to nejde!!!!!!

back